Ny byggteknisk forskrift i 2017 – TEK17

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter i gang arbeidet med ny byggteknisk forskrift. Skjønt ryktene om at DiBK har begynt gjennomgang av TEK10 har vi hørt en stund. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med[…]Les mer

Forenklingene i byggereglene har nå forskrifter som gjelder fra 1. juli 2015.

Stortinget vedtok forenklinger i plan- og bygningsloven i juni i fjor. Siden er det arbeidet med forskrifter. De er nå vedtatt. Fra 1. juli kan følgende tiltak gjøres uten søknad: Garasje, uthus eller liknende inntil[…]Les mer

Høring: Enklere å endre boligen. Lettere å leie ut rom/»leilighet»

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at boligeiere skal kunne ta i bruk kjeller og loft til soverom og stue, og også tilrettelegge for å leie ut deler av boligen sin, uten at samtlige av dagens byggetekniske[…]Les mer

Høring: heisregler skal samsvare med EØSreglene

En heis eller løfteinnretning som oppfyller kravene i heisdirektivet og maskindirektivet, kan omsettes og brukes i Norge. Det fastslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et forslag til endringer i TEK10. Bakgrunnen for endringen er at dagens[…]Les mer

Høring: Energikravene skjerpes 26 % for boliger og 38 % for kontor

Nye regler for energibruk og energiforsyning i nye bygninger er på høring. I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil det koste samfunnet 1,6 milliarder kroner over fem år å skjerpe kravene til energieffektivitet 26 % for[…]Les mer