Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter i gang arbeidet med ny byggteknisk forskrift. Skjønt ryktene om at DiBK har begynt gjennomgang av TEK10 har vi hørt en stund. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med næringen.

En bred gjennomgang av byggteknisk forskrift skal forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene. Alle kravene TEK10 i dag stiller til nybygg skal gås gjennom. Regelverket skal bli enkelt, effektivt, kunnskapsbasert og etterprøvbart. Det skal ha forståelige krav som sikrer måloppnåelse og ha en form som understøtter digitalisering. Det tas sikte tar på høring i 2016, slik at forskriften kan tre i kraft i 2017. Boligprodusentenes sjef, Per Jæger, gir uttrykk for at det ikke er så viktig for næringen om det blir TEK17 eller TEK18, bare resultatet blir bra.

Men allerede nå er det endringer i TEK10 på høring og de kommer som forskrift ved årsskiftet.  Det gjelder bl.a. nye energiregler som vil kreve passivhusnivå i nye bygninger, selv om det koster.

Se mer hos DiBK