Endringer i SAK10 er på høring. Det gjelder reglene om sentral godkjenning. Departementet sier det bare er mindre endringer. Organisasjonene mener det er rasering av norsk byggkvalitet og går høyt på banen. Høringsfrist er 15. september. Høringsforslaget vil selvsagt inngå når krav til foretak er tema i høstens kurs. Jeg gjetter på at forslagene vil dukke opp i forskriftsendring med ikrafttreden ved årsskiftet.