Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at boligeiere skal kunne ta i bruk kjeller og loft til soverom og stue, og også tilrettelegge for å leie ut deler av boligen sin, uten at samtlige av dagens byggetekniske krav må oppfylles. Det gjøres ingen endringer i dagens nivå for krav til sikkerhet og rømningsveier. Samtidig fastslås gjeldende tolkning om at selvstendig boenhet ikke har intern forbindelse annen bolig. Det lages også oppmyking for mindre tilbygg i flom og skredutsatte områder. Forslagene gir endringer i både Byggesaksforskriften, SAK10, og Byggteknisk forskrift, TEK10.

Frist for merknader er 26. mai 2015.
Se høringsforslaget her.