De viktigste endringene fra dagens forskrift er forenklinger og presiseringer i forskriftstekst og i preaksepterte ytelser. I endringene finnes det innsparinger som kan benyttes. Det er kort tid til ikrafttreden. Det kan være klokt å forberede seg slik at mulighetene i TEK17 kan føre til billigere boliger, fort. Opptil Kr 100 000 for en leilighet og Kr 130 000 for en liten leilighet, det kan man spare med TEK17, sier Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi tilbyr kurs om TEK17 allerede i desember.