Endringer i SAK10 fra nyttår

Endringer er vedtatt i SAK10.  Vedtaksdato 6. desember.  Ikrafttreden 1.1.2017.  Endringene er flere, men små.  Viktigste er vel at tilbygg inntil 15 m2, som kan være unntatt fra søknad og tillatelse, fra nyttår må være[…]Les mer

Kurs om «TEK17 på høring»

TEK17 er på høring. For å få frem for brukerne hva som blir nytt arrangerer vi kurs om «TEK17 på høring» i Stavanger, Ålesund, Trondheim, Oslo, Tromsø, Bodø, Bergen, Kristiansand, Alta og Skien.  Kursene går[…]Les mer

Ny byggteknisk forskrift på høring: TEK17 – skal gjelde fra 1. juli 2017

De viktigste endringene fra dagens forskrift er forenklinger og presiseringer i forskriftstekst og i preaksepterte ytelser. I endringene finnes det innsparinger som kan benyttes. Det er kort tid til ikrafttreden. Det kan være klokt å[…]Les mer

Byggereglene er endret, igjen

Det er nytt år og byggereglene er ikke lenger slik vi er vant til dem. Lokal godkjenning for ansvarsrett er borte, men det er fortsatt krav om ansvarsrett lokalt. Energireglene er skjerpet til noe som[…]Les mer

Lokal godkjenning blir borte. Sentral godkjenning legger vekt på seriøsitet

Fra nyttår av skal alle foretak som forestår arbeider ha ansvarsrett. Det er som før. Men lokal godkjenning blir borte. Nå inntrer ansvarsrett når en signert erklæring kommer til kommunen. I det forteller foretaket at[…]Les mer