Regjeringen forlenger de gamle energikravene for mellomstore laftehytter mellom 70 og 150 kvadratmeter til å gjelde ut 2017. Dette åpner for fortsatt bruk av 6 tommers yttervegg.

Energikravene som ble innført 1.1.2016 medførte at også laftehytter under 150 m2 må oppføres med 8 tommers yttervegg. Dette har vist seg utfordrende for enkelte laftebedrifter. De nye kravene om større tømmerstokk kan medføre behov for omstilling av produksjon. Dette kan i enkelte tilfeller bety at produksjonen blir lagt ned eller må flyttes utenlands.