Endringer i plan- og bygningloven til Stortinget i mai

Stille og fredelig har Statsministerens kontor lagt ut på nett en liste over saker som er planlagt sendt til Stortinget i vårsesjonen. Og der står det «Kommunal- og moderniseringsdepartementet … 2. Prop. L Endringer i[…]Les mer

Lovende plan for enklere plan- og byggeregler

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har en omfattende plan for enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene hans vil bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag[…]Les mer

CE-merking blir obligatorisk for byggevarer

Departementet har vedtatt ny forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Den gjelder fra 1. januar. Nytt fra tidligere er at CE-merking nå blir obligatorisk for alle byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard eller som[…]Les mer

Et liv i spenning

Gjeldende byggeregler er kompliserte.  Det legges stor vekt på formelle øvelser som ikke nødvendigvis fører til bedre byggverk.  Deler av disse reglene er også i strid med EØSforpliktelsene våre.  Blant de tekniske reglene finnes det[…]Les mer

Mindre byggebyråkrati – regler på høring

Plan- og bygningsloven skal være en » JAlov». Det er temaet bak lovendringene som Kommunaldepartementet sendte på høring i dag.  Det er foreslått en rekke endringer som alle skal gjøre det enklere. Endringene var varslet[…]Les mer