Enklere å bygge om og leie ut i egen bolig fra nyttår

Endringer i byggesaksforskriften og den tekniske forskriften gjør det enklere og billigere å tilpasse boligen sin til utleie eller egne behov. Det gis unntak fra flere tekniske krav når boligeier for eksempel søker å gjøre[…]Les mer

Unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

Departementet gir seg selv fullmakt til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling og tekniske krav ved opprettelse av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Forskriften unntar fra kravet om søknadsplikt, formell[…]Les mer

Energiregler vedtatt: Passivhusnivå i nye bygg, fossil energi forbudt

Nye energiregler betyr at nye bygg skal bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med i dag. Det er i tråd med klimaforlikets mål om passivhusnivå. Fra nyttår kreves bedre vinduer, mer isolering og mer[…]Les mer

Endrede regler og høstens kurs

Det er en rekke endringer i byggereglene i år.  Det gjenspeiles i kurs som jeg har planlagt for høsten. I to runder med fire endagskurs tar jeg opp endringene i byggereglene (og bare endringene). Det[…]Les mer

Høring: Sentral godkjenning skal bekjempe snusk og fanteri

Strengere sentral godkjenning der det fremgår om skatter og avgifter er betalt, at lønns- og arbeidsforhold er i orden, om det er konkurs eller konkurskarantene og om foretaket er opplæringsbedrift, det vil kommunal- og moderniseringsminister[…]Les mer