Endringer i SAK10 på høring

Endringer i SAK10 er på høring. Det gjelder reglene om sentral godkjenning. Departementet sier det bare er mindre endringer. Organisasjonene mener det er rasering av norsk byggkvalitet og går høyt på banen. Høringsfrist er 15.[…]Les mer

Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2020

Overgangsordningen ble innført for å begrense skadevirkningene av forskriftsendringene som trådte i kraft 1. januar 2016 – fjerning av lokal godkjenning og skjerpede krav til foretakene. Ordningen medfører at foretak som hadde sentral godkjenning fra[…]Les mer

TEK17 gjelder fra 1. juli 2017

TEK17, den nye Byggtekniske Forskriften,  gjelder fra 1. juli 2017. Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt. For alle søknader som kommer inn etter juni i år gjelder den nye forskriften, med mindre det er angitt[…]Les mer

Lengre overgangstid for laftehytter

Regjeringen forlenger de gamle energikravene for mellomstore laftehytter mellom 70 og 150 kvadratmeter til å gjelde ut 2017. Dette åpner for fortsatt bruk av 6 tommers yttervegg. Energikravene som ble innført 1.1.2016 medførte at også[…]Les mer

Overgangstiden er slutt for energireglene

Energireglene ble endret fra 1.1.2016.  Fra 1.1.2017 er overgangsperioden slutt.  For tiltak som det søkes om rammetillatelse for etter nyttår er det de nye reglene som gjelder. Når sommeren kommer og TEK17 skal begynne å[…]Les mer