Endringer i SAK10 på høring

Endringer i SAK10 er på høring. Det gjelder reglene om sentral godkjenning. Departementet sier det bare er mindre endringer. Organisasjonene mener det er rasering av norsk byggkvalitet og går høyt på banen. Høringsfrist er 15.[…]Les mer

Overgangsordningen for sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2020

Overgangsordningen ble innført for å begrense skadevirkningene av forskriftsendringene som trådte i kraft 1. januar 2016 – fjerning av lokal godkjenning og skjerpede krav til foretakene. Ordningen medfører at foretak som hadde sentral godkjenning fra[…]Les mer


No Events