Gustav Pillgram Larsen

Gustav Pillgram Larsen har arbeidet med byggeregler siden utdanning med sosiologi mellomfag og juridisk embetseksamen fra 1981. Først i Kommunaldepartementet fra 1981 til 1985. Deretter som nestleder i Statens bygningstekniske etat fra 1985 og ut 2011. I januar 2012 startet han sin nye virksomhet, Gustav Pillgram Larsen AS.


Statens bygningstekniske etat

I Statens bygningstekniske etat var jeg nestleder med særlig ansvar for etatens kommunikasjon, koordinering og jus. Gjennom årene har jeg derfor vært sentral i utvikling av byggeregler og i informasjonen rundt dem. Det gjelder både byggesaksreglene og de tekniske kravene.

Jeg har gjennom årene deltatt i en rekke utvalg og arbeidsgrupper på teknisk, såvel som juridisk område. Jeg var bl.a leder av Nordisk komite for bygningsbestemmelsers brannutvalg. Det utviklet nordisk modell for funksjonsforskrifter. På brannområdet sto jeg sentral da rapporten etter brannen på Caledonien ble laget. Jeg var også medlem av Ålesundutvalget. Det gransket ulykken der en boligblokk ble totalskadet av utglidning i fjellet bakenfor.


Undervisning og rådgivning

Siden 1985 har jeg vært sterkt engasjert i undervisning rundt de byggereglene, i samarbeid med næringens organisasjoner. I jobben i BE hadde jeg to-tre telefoner daglig fra firmaer som trengte hjelp til å øke byggesakskompetansen. På grunn av statens policy fra 2010 kunne jeg ikke hjelpe dem. Nå vil jeg gjøre det godt igjen ved å være tilgjengelig. Kontakt meg så finner vi plass til rådgiving der du er.