Fra nyttår av skal alle foretak som forestår arbeider ha ansvarsrett. Det er som før. Men lokal godkjenning blir borte. Nå inntrer ansvarsrett når en signert erklæring kommer til kommunen. I det forteller foretaket at det tilfredsstiller kravene i lov og forskrift. Og at det har all dokumentasjon klar før tilsynet kommer.

Sentral godkjenning skal legge vekt på om foretak er seriøse. Om litt kan vi se om det kan gis fordeler til sentralt godkjente foretak også. Fra nyttår inngår i vurderingen om man har betalt, skatt, moms og forskuddstrekk sammen med oppgave over antall ansatte, arbeids- og lønnskrav, HMSerklæring og mulige opplysninger om yrkes- og ansvarsforsikringer og om det er opplæringsbedrift.

Alle endringene trer i kraft 1. januar og gjelder i nye tiltak og ved endring av ansvarsretter i pågående tiltak. Siste forskriftsendring ble lagt ut på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside 7. desember og ligger i kø for kunngjøring hos Lovdata.