Det er nytt år og byggereglene er ikke lenger slik vi er vant til dem. Lokal godkjenning for ansvarsrett er borte, men det er fortsatt krav om ansvarsrett lokalt. Energireglene er skjerpet til noe som kalles «passivhusnivå», et nivå mellom lavenergi- og passivhus. Det er blitt enklere å endre tilleggsdel til hoveddel og å leie ut i eksisterende bolig. Det forrige året bragte også en mengde andre endringer som har betydning for den som bygger smått og for den som bygger stort.

Alt det nye i reglene vil vi tilby kurs om i løpet av vårsemesteret. Vi vil også ha kurs som tar helheten i reglene og kurs som fokuserer viktige temaer. Det blir et travelt halvår.