Endringer i planreglene gjelder fra årsskiftet

Departementet forteller idag, 12 dager før nyttår, at endringene i planreglene skal tre i kraft 1. januar 2015. Solefallsbestemmelsen, at tiltak basert på privat planforslag må påbegynnes innen fem år, fjernes. I stedet kommer et generelt[…]Les mer

Endringer i TEK10 fra årsskiftet – ikke stor forenkling

Kravene til tilgjengelighet i noen små leiligheter lempes med virkning fra årsskiftet.  Krav til stigning i atkomstveier og ramper ved og i boligbygninger lempes fra 1:20 til 1:15.  Kravet til dørpumper,  20N, lempes til 30N.[…]Les mer

Lokal godkjenning skal bort 1. januar 2016

Oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker vil først skje 1. januar 2016. Regjeringen mener at krav om lokal godkjenning ikke bør oppheves før man har på plass andre ordninger som sikrer seriøsitet[…]Les mer

Forenklinger i byggereglene trer i kraft 1. juli 2015

Forenklinger i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2015.  Det sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Dette gjelder lovreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni. De skal suppleres[…]Les mer

Litt enklere lov – bare for den som kan reglene og følger dem. Vi holder innføringskurs

Endringer i byggesaksreglene i plan- og bygningsloven er av noen oppfattet slik at det nå blir fritt frem og at naboer blir tråkket på.  Slik er det ikke.  Det er mange begrensninger og flere er[…]Les mer