En heis eller løfteinnretning som oppfyller kravene i heisdirektivet og maskindirektivet, kan omsettes og brukes i Norge. Det fastslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet i et forslag til endringer i TEK10. Bakgrunnen for endringen er at dagens forskrift ikke stemmer med EØSavtalen. Særnorske tilleggskrav foreslås fjernet.
Høringsnotatet inneholder forslag om mindre endringer i § 12-3, § 12-15 og §12-21. I §§ 15-11 til 15-15 foreslås en omstrukturering av teksten og omfattende endringer i innholdet.
Høringsfrist er 1. mai. Les mer hos DiBK.