Endringer er vedtatt i SAK10.  Vedtaksdato 6. desember.  Ikrafttreden 1.1.2017.  Endringene er flere, men små.  Viktigste er vel at tilbygg inntil 15 m2, som kan være unntatt fra søknad og tillatelse, fra nyttår må være understøttet. Balkong som henger krever søknad, selv om kommunen skal legge til grunn opplysninger fra tiltakshaver om at tekniske krav er ivaretatt. Litt synd for den som planla å ta fri i januar for å lage hengende balkong.