Overgangsordningen ble innført for å begrense skadevirkningene av forskriftsendringene som trådte i kraft 1. januar 2016 – fjerning av lokal godkjenning og skjerpede krav til foretakene. Ordningen medfører at foretak som hadde sentral godkjenning fra før 1. januar 2016 fortsatt kan behandles etter de gamle reglene ved fornyelse, selv om de ikke tilfredsstiller de reglene som gjelder i dag. For foretak uten sentral godkjenning finnes ikke noen tilsvarende smidig overgangsordning.