TEK17, den nye Byggtekniske Forskriften,  gjelder fra 1. juli 2017. Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt. For alle søknader som kommer inn etter juni i år gjelder den nye forskriften, med mindre det er angitt i søknaden at den gamle forskriften er brukt.

Forskriften ble kunngjort i Lovdata 21. juni, skarve 9 dager før den gjelder for søknader. Veiledningen, den vil ikke DiBK offentliggjøre før forskriften trer i kraft. Hvordan kan folk da vite hvilken forskrift de bør velge for prosjekter som skal lages nå? Er de tvunget til å angi at de bruker gammel forskrift i lang tid fremover? Glemmer de det, da må de bruke den ukjente forskriften eller ta straffen for ikke å følge reglene.

Endringene fra TEK 10 gjelder først og fremt forenklinger og innsparinger. På en del områder er det likevel skjerpelser samt endringer i tilnærming. Deler av forskriften kan føre til innsparinger på over 100 000 kr for en bolig. Innsparinger kan det være for alle bygningskategorier. Endringer vil uansett gjelde for alle byggverk. Noen av endringene forutsetter utfylling med preaksepterte ytelser, de kommer i veiledningen – når den kommer.

Vi lager en rekke kurs om den nye forskriften rundt i landet.