Departementet gir seg selv fullmakt til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling og tekniske krav ved opprettelse av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Forskriften unntar fra kravet om søknadsplikt, formell nabovarsel og en rekke kvalitetskrav, som for eksempel energi, tilgjengelighet og heis. Den gir også midlertidig unntak fra krav om sprinklingsanlegg, forutsatt at byggverket har brannalarmanlegg, rømningsveier og døgnkontinuerlig brannvakthold. Det gjelder dog ikke for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Dersom departementet beslutter å unnta et prosjekt fra krav om søknad og gir tillatelse til midlertidig bruksendring eller plassering, vil kommunen bli informert om det.

Den nye forskriften trådte ikraft umiddelbart og gjelder frem til 30. juni 2016.

Les mer hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.