Strengere sentral godkjenning der det fremgår om skatter og avgifter er betalt, at lønns- og arbeidsforhold er i orden, om det er konkurs eller konkurskarantene og om foretaket er opplæringsbedrift, det vil kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ha for å bekjempe snusk og fanteri.

Forslaget til lovhjemler og høringsnotatet er sendt på høring. Det er nå synlig her på web. Lovendringene skal sikre økt seriøsitet når lokal godkjenning for ansvarsrett bortfaller fra 1. januar 2016. Høringsfrist er allerede 6. mai 2015!

Det vurderes fordeler for sentralt godkjente foretak. De kan kanskje slippe å søke midlertidig brukstillatelse og kanskje lempes det på krav om uavhengig kontroll.

Andre departementer jobber med styrking av ID-kort på byggeplass, godkjenning av utenlandsk utdanning og register om foretak følger regelverket.