Det er en rekke endringer i byggereglene i år.  Det gjenspeiles i kurs som jeg har planlagt for høsten.

I to runder med fire endagskurs tar jeg opp endringene i byggereglene (og bare endringene). Det er mange fine endringer og forenklinger, men det er bare brukbart for den som kan reglene. Det legges vekt på det som skjer av forenklinger og det som skjer når lokal godkjenning blir borte.

To kurs vies plan- og bygningsloven med forskrifter og varer i to og en halv dag.  Dette er kurset der reglene tas opp i full bredde.  Det er fint som en innføring for den som er «ny i reglene» og som ajourføring den som har erfaring.

To kurs tar opp temaet uavhengig kontroll.  Kontrollen er viktig for å nå målene om bedre bygninger.  Noe endringer blir det nok her også.

Det å søke om tillatelse kan være en vrien oppgave.  Ett kurs vies det å søke. Her blir det gjennomgang av hvorfor og hvilke opplysninger som kommunene skal ha og konkretisering av hvilke blanketter som kan brukes.  Selvsagt også med bro til ByggSøk.