Nye energiregler betyr at nye bygg skal bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med i dag. Det er i tråd med klimaforlikets mål om passivhusnivå. Fra nyttår kreves bedre vinduer, mer isolering og mer effektive tekniske systemer. Alle nye bygg skal varmes opp med klimavennlig energi. Installasjon av fossil energi i nye bygninger blir forbudt.

Små boliger og bygg, små fritidsboliger (under 70 kvadratmeter), og laftede boliger og bygg kan få unntak fra kravene. Bygg som produserer lokal fornybar elektrisitet, som med solceller, kan få noe lempeligere krav til energieffektivitet.

Dato for ikrafttreden er 1. januar 2016. Tiltak som det søkes om innen 1. januar 2017 kan følge dagens regler.

Kurs

Vi har foreløpig satt opp ni kurs rundt i landet der også de nye energireglene blir gjennomgått, se under Kurs og seminarer for kursserien «Endringer i byggereglene». Endringene vil også inngå i andre kurs.

Regjeringen har lagt ut informasjon på nett, se her.