Mere unntak fra krav om UU i studentboliger

Først innførte kommunalministeren knallharde krav om universell utforming. Kravene gjaldt også for studentboliger. De er små og får tøff kostnadsøkning på grunn av kravene. Da ble det bråk fra de som bygger studentboliger og fra[…]Les mer

Reviderte veiledninger

Når forskrift er endret, blir veiledningen også endret.  Det gjelder denne gangen også.  Når lempningen fra kravene om UU i studentboliger kom 1. april, benyttet Direktoratet for byggkvalitet anledningen til å ajourføre veiledningen til SAK10[…]Les mer

Nye temaveiledninger om tilsyn for energi og for Universell Utforming

Direktoratet for byggkvalitet har laget to nye temaveiledninger.  Den ene gjelder kommunenes tilsyn med reglene om energibruk.  Den andre gjelder kommunenes tilsyn med reglene om Universell Utforming.  Begge områdene er utpekt for kommunalt tilsyn i[…]Les mer

Å lage ny boenhet i kjeller

Ved omdanning av kjeller til boligareal i eksisterende bygg, kan man møte på en rekke utfordringer. Da kan det blant annet være vanskelig å tilfredsstille alle krav i byggteknisk forskrift (TEK), slik som romhøyde, lys, utsyn,[…]Les mer

Gode tilbakemeldinger fra kursene

– Matnyttig.  Veldig konkret. Praktisk. God foreleser.  Dette er gjengangerutsagn blant tilbakemeldingene fra deltakerne på kursene mine.  Kursserien fortsetter slik at folk som trenger innføring i byggereglene får dekket behovet.  De neste kursene finner du[…]Les mer