Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har en omfattende plan for enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene hans vil bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest. Dette vil han gjennomføre med forskriftsendringer snarest og lovforslag til Stortinget i år.

Skikkelig tøffe tidsfrister, færre byggesaker og demping av kostnadsdrivende krav i TEK 10 er blant tiltakene. Det er også bedre koordinering av myndigheter og bedre planregler. Se listen med tiltak her.

Jeg registrerer at Sanner nå planlegger for å levere som lovet. Det er godt. At IKThjelpemidler, ByggNett og Bygglett, skal bidra til å gjøre det enklere er også bra. Deler av planen er foredling og forbedring av endringsforslag som Navarsete hadde på høring før valget.