Oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker vil først skje 1. januar 2016. Regjeringen mener at krav om lokal godkjenning ikke bør oppheves før man har på plass andre ordninger som sikrer seriøsitet i bransjen og kvalitet i bygg.

– Det er viktig at vi ikke avslutter denne ordningen før vi har en samlet tiltakspakke mot useriøse aktører på plass. Byggenæringen har selv kommet med flere forslag vi nå vurderer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tiltakspakken skal sees i sammenheng med regjeringens innsats mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, understreker Sanner. Det er krav fra ESA som gjør at lokal godkjenning må fjernes.  Oppheving av ordningen ble vedtatt av Stortinget sist juni.