Endringer i byggesaksreglene i plan- og bygningsloven er av noen oppfattet slik at det nå blir fritt frem og at naboer blir tråkket på.  Slik er det ikke.  Det er mange begrensninger og flere er varslet i forskrift.  Den som skal innrette seg etter enklere eller ingen byggesaksbehandling må kjenne reglene og følge dem. Det varsles mer tilsyn og bruk av straff for de som ikke følger reglene. Det betyr behov for læring, igjen.

For 14 dager siden ble forslag om endringer i plan- og bygningsloven sendt til Stortinget.  Endringene skal gi enklere byggesak (ingen) for mindre ting, stort sett det som tiltakshaver kan ha ansvaret for i dag.  Men det er også andre viktige endringer.  Noen kosmetiske, andre litt større. Stor endring er at lokal godkjenning for ansvarsrett faller bort. Men det foretakene må kunne, det blir ikke mindre. Ved tilsyn må kompetansen kunne dokumenteres. Lovendringene vil bli vedtatt før Stortinget tar sommerferie. Allerede fra nyttår vil noen endringer gjelde. Lovforslaget, Prop. 99 L, er på 119 sider. Du finner det her.

Det kommer endringer i forskriftene også. De endringene tilpasser byggesaksforskriften til loven. Det kommer også endringer i byggteknisk forskrift. Det gjelder bl.a oppmyking av tilgjengelighetskravene for boliger, særlig de små. Disse reglene skal på høring fra juli.

Til høsten kommer det nok et lovforslag til Stortinget.  Da skal plandelen bli myket opp i kantene.

Bedriftene og byggherrene må kunne de nye reglene. Derfor lager vi syv endags innføringskurs i september. Der vil vi gjennomgå det som kommer i lov og i forskrift.  Kursene kommer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.  I tillegg vil vi i høst holde kurs om hele loven med forskriftene og temaene søknad og uavhengig kontroll.  Planreglene vurderes også for kurs.