Forenklinger i plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2015.  Det sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Dette gjelder lovreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni. De skal suppleres med forskrifter som har vært på høring til 10. oktober.  Nå venter bearbeiding av høringsuttalelser og ikke minst tilrettelegging av hjelpemidler som veiledning og ByggSøk.