Stille og fredelig har Statsministerens kontor lagt ut på nett en liste over saker som er planlagt sendt til Stortinget i vårsesjonen. Og der står det «Kommunal- og moderniseringsdepartementet … 2. Prop. L Endringer i plan og bygningsloven  Mai».  Gjett om jeg gleder meg til å se hva det blir til med de forenklingene som Sanner varslet for to uker siden!