Departementet forteller idag, 12 dager før nyttår, at endringene i planreglene skal tre i kraft 1. januar 2015. Solefallsbestemmelsen, at tiltak basert på privat planforslag må påbegynnes innen fem år, fjernes. I stedet kommer et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag for slike planer som er ti år eller mer. Samtidig kommer frister som sikrer mer effektive prosesser frem til endelig planvedtak. Plansakene skal ikke bli liggende ubehandlet mellom behandlingsleddene. Se pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.

Det er ikke store endringer, men de fjerner noen kilder til kraftig irritasjon