Kravene til tilgjengelighet i noen små leiligheter lempes med virkning fra årsskiftet.  Krav til stigning i atkomstveier og ramper ved og i boligbygninger lempes fra 1:20 til 1:15.  Kravet til dørpumper,  20N, lempes til 30N.  Det gjør det mulig å finne dørpumper på markedet slik at kravet kan oppfylles uten alt for store kostnader. Krav til snusirkel på 1,5 m reduseres ikke.

– For små leiligheter innføres et unntak for tilgjengelighetskrav for halvparten av leilighetene på ett eller to rom, på 50 kvadratmeter eller mindre. Dette kan også innebære at man kan bygge mindre og få en funksjonell, liten leilighet til en lavere pris, sier statsråd Jan Tore Sanner til Dagens Næringsliv. I følge OBOS skal dette gjøre det mulig å selge nye små leiligheter 300 000 til 400 000 kroner rimeligere enn små boliger der tilgjengelighet fortsatt er kravet.  Jeg registrer at andre aktører tror dette vil ha minimal betydning og at det medfører mer uoversiktlige regler.  Det hele er nok små endringer og ingen revolusjonerende forenkling.

Fra 1. juli 2015 skjerpes kravet om sikring av glassflater og dører mot balkong og terrasse,  slik at det vil omfatte alle etasjer. I dag omfatter det kun fra tredje etasje og høyere.  Skjerpelsen skal forhindre personskader.

Her finner du pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  De endrede reglene finner du her.