Departementet har vedtatt ny forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Den gjelder fra 1. januar. Nytt fra tidligere er at CE-merking nå blir obligatorisk for alle byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard eller som det er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse for. Disse varene skal også følges av en ytelseserklæring, som er en form for ”selvangivelse” fra produsentene om hvilke egenskaper produktet har.

CE-merking skal gi trygghet om at byggevaren oppfyller minimumskravene som er gitt i den harmoniserte standarden for produktet. Et produkt med CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

De harmoniserte standardene kan du finne frem til gjennom nettstedet byggevareinfo.no.

Tekniske bedømmelsesorganer utsteder europeiske tekniske bedømmelser. I Norge er SINTEF Byggforsk teknisk bedømmelsesorgan. Europeiske tekniske bedømmelser kan du finne frem til på nettsiden til EOTA.

De som skal velge produkter til bruk i et byggverk, må bruke informasjonen som CE-merket og ytelseserklæringen inneholder til å vurdere om byggverket, hvis produktet brukes, oppfyller de tekniske kravene i TEK10.

Forskriften ble synlig på DiBK’s hjemmeside fra 2. januar. Veiledning til forskriften er under utarbeidelse, og skal være klar til 1. april 2014.